Kwaliteit van de zorg
Kwaliteit binnen de zorg en welzijn is ontzettend belangrijk! Om de kwaliteit binnen Praktijk Irene Heim te waarborgen, wordt er o.a. gewerkt met een volgens kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224:2017 gecertificeerd kwaliteitsmanagement-systeem en vanuit de beroepscodes vanuit de beroepsverenigingen.

Kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224:2017
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Praktijk Irene Heim is van toepassing op 'Het behandelen en begeleiden van kinderen, jeugdigden en volwassenen'. Nadat het kwaliteitsmanagementsysteem aan twee audits succesvol is onderworpen, heeft certificeringsinstelling TÜV Nederland op 6 december 2017 besloten dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Praktijk Irene Heim (zowel locatie Beverwijk en locatie Alkmaar) en de toepassing daaraan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224:2017 (ook wel ISO voor de zorg genoemd).

‌Kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg) is een Europese Norm voor beoordeling van kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties in de zorg en welzijn. Binnen de norm worden eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de kwaliteietsmanagementsystemen van zorgorganisaties. De eisen kunnen waardevol zijn bij het inrichten van een kwaliteitesmanagementsysteem, maar ook dienen als beoordelingskader voor het certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem. De NEN-EN 15224 incorpereert wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkirchtlijnen en risicomanagement.

‌Beroepsverenigingen
Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  Binnen de NBVH wordt iedere therapeut onderworpen aan de regelgeving van de NVBH door onder andere verplichting voor het volgen van intervisie en bijscholing. 

‌De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (o.a. therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

‌Onze vaktherapeuten zijn aangesloten en lid bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). FVB geregistreerde vaktherapeuten handelen vanuit een gezamenlijke beroepscode, hebben minimaal een erkende hbo-opleiding en een supervisietraject afgerond en beschikken over voldoende werkervaring. 

‌Tevens zijn alle therapeuten geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional binnen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De geregistreerde jeugd- en gezindsprofessionals voeren werkzaamheden uit in het jeugddomein, werken op hbo-niveau en volgens de norm verantwoorde werktoedeling van het Kwaliteitskader Jeugd.
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: 085-4000456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Alkmaar of Beverwijk)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur