Privacy en gegevensbescherming 
Privacy en gegevensbescherming
‌Praktijk Irene Heim vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Alle medewerkers van Praktijk Irene Heim hebben daarom een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben onze hulpverleners ook een beroepsgeheim. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving. Meer informatie kunt u lezen in het privacy reglement.

Het privacy regelement is van toepassing op de gehele (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens van de cliënt en andere betrokkene(n) van Praktijk Irene Heim. Tevens maakt het deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van Praktijk Irene Heim. 

‌Uw rechten
‌Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
‌1. U kunt een verzoek indienen voor inzage in of een afschrift van welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt;
2. U kunt een verzoek indienen voor aanvulling, verwijdering en correctie van de verwerkte persoonsgegevens;
3. U kunt uw verleende toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment in trekken;
4. U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt;
5. U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

‌Aanvraag indienen
Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u een aanvraag indienen. Een aanvraag kan gemaild worden naar privacy@ireneheim.nl of per post verzonden worden naar ‌onderstaand adres:
‌Praktijk Irene Heim
‌T.a.v. Afdeling privacy
Alkmaarseweg 38
1941DN Beverwijk

‌Hiervoor dient u dit formulier of de standaard voorbeeldbrieven van de autoriteit persoonsgegevens te gebruiken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u bij een schriftelijk verzoek te legitimeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het doel hiervan is om uw identiteit vast te stellen. Nadat uw identiteit is vastgesteld, wordt uw legitimatie direct verwijderd uit ons systeem. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en pasfoto af te schermen; hiervoor kunt u bijvoorbeeld de KopieID-app gebruiken. Uiteraard kunt u ook uw legitimatiebewijs in een Word document zetten en dit document beveiligen met een wachtwoord. Vergeet niet om het wachtwoord in een andere mail te verzenden, dan het document.

Wanneer u een verzoek tot inzage of afschrift, correctie, wijziging en-/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Indien wij niet of slechts gedeeltelijk gehoor kunnen geven, wordt dit schriftelijk binnen 4 weken medegedeeld.

Overige vragen of feedback?
Heeft u overige vragen of feedback omtrent de privacy? Neem dan contact met ons op via privacy@ireneheim.nl of door middel van onderstaand adres:
Praktijk Irene Heim
Alkmaarseweg 38
1941DN Beverwijk
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur