Gezinsbegeleiding

‌‌HeimHelpt
‌#Verder kijken
HeimHelpt#Verderkijken
‌Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat er in 2020, 28.305 minderjarige kinderen betrokken zijn geweest bij een echtscheiding van hun ouders (NJI, 2020). Het komt voor dat scheidingen stroef verlopen door ruzie, onverwerkte gevoelens en emoties met als een gevolg een moeizame communicatie. Kinderen kunnen hieronder lijden met alle gevolgen van dien.

Verloop begeleiding
Het programma bestaat uit een intakegesprek, 16 sessies voor het kind/kinderen en een evaluatiegesprek. De 16 sessies kunnen bestaan uit individuele en gezamenlijke sessies. 

‌Doel van deze sessies is dat kinderen leren het verleden een plekje te geven en te leren omgaan met het hier en nu. De kinderen leren dat zij niet schuldig zijn aan de scheiding van hun ouders en dat zij onbezorgd kind mogen zijn bij beide ouders. Dit betekent vrij kunnen praten over je pappa of mamma zonder loyaliteitsconflict. Kinderen leren omgaan met angsten en leren weer te vertrouwen. Het allerbelangrijkste is dat kinderen weer in hun eigen kracht komen te staan en dat zij er mogen zijn met alle gevoelens die daarbij horen.

‌In de gezamenlijke sessies wordt aan de hand van ingebrachte onderwerpen datgene wat in de individuele sessies is besproken, geoefend met elkaar.

Daarnaast zijn er 16 sessies voor de ouders. In de individuele sessies komen verschillende onderwerpen aan bod. U kunt denken aan het verleden een plek geven, inzicht krijgen in angst en omgaan met angst. Een belangrijk onderwerp wat vrijwel in alle sessies een rol inneemt is hoe u en uw ex-partner onderling op een geweldloze manier met elkaar kunt communiceren en verantwoordelijkheid neemt over uw eigen denken en handelen.

Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van spel, gesprekstechnieken en verhalen.
Doelgroep
HeimHelpt#Verderkijken is een programma voor kinderen wiens ouders gescheiden zijn en waarbij de communicatie onderling moeizaam verloopt. Het doel van het programma is dat ouders op een autonome manier met elkaar kunnen communiceren in het belang van het kind maar ook zeker in belang van zichzelf.
Vergoedingen
Gezinsbegeleiding wordt geheel vergoed middels een indicatie Gezinsbegeleiding. ‌Deze indicatie wordt afgegeven door het CJG van de gemeente waarin u woonachtig bent. Voor PGB geldt het bekende tarief.
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur