Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering
Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering
‌De visie van Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering is dat ieder kind (ongeacht de beperking) leerpotentie heeft. Het is aan de begeleider om de juiste ingang te vinden voor mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Tijdens de sessies wordt op een ontspannen, op het kind gerichte en speelse manier gewerkt aan de hulpvraag van de ouders of het kind. Hierdoor zal het kind op een snelle manier resultaat behalen. Door het behalen van resultaat en door de positieve bekrachtiging die daar op volgt, zal het zelfvertrouwen van het kind worden vergroot. Het toegenomen zelfvertrouwen leidt er toe dat uw kind gemotiveerd zal zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Doelgroep
Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering is geschikt voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar met een beperking. Je kunt denken aan Syndroom van Down, autisme- spectrumstoornis, AD(H)D en ODD.

Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering kan op verschillende gebieden worden toegepast:

Cognitief gebied
‌Je kunt denken aan inzicht in oorzaak- gevolg, ontwikkelen van tijdsbesef, ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, veiligheid en het ontwikkelen van verkeersinzichten

Sociaal-emotioneel gebied
‌Je kunt denken aan het aanleren van sociale vaardigheden of het herkennen en benoemen van emoties

Motorisch gebied
‌Je kunt denken aan leren schrijven, veters strikken en knopen dichtmaken

Muzisch gebied
‌Leren spelen op het keyboard volgens de kleurennotatiemethode van de Jostiband.
Verloop begeleiding
De begeleiding start met een intakegesprek en, afhankelijk van de hulpvraag 5 tot 20 sessies van 1 à 2 uur (maar kan ook langer). Na elke vijf sessies volgt een korte evaluatie met de ouders en eventueel andere hulpverleners over de ontwikkelingen van het kind. Er worden ook tips en adviezen gegeven om ook thuis met het kind aan de slag te gaan.

Quotes kinderen en ouders
Moeder van een jongen met Down Syndroom: “De begeleiding geeft kinderen iets extra’s om zich op school goed te voelen”

Vader en moeder van Jasper, een jongen met een leerachterstand en autistiforme stoornis: “Een sessie Irene betekent dolle pret maar ook serieus bezig zijn om te proberen op elk mogelijk gebied een stap te maken in Jaspers (zijn) ontwikkeling”

‌Vergoedingen
Begeleiding kan vergoed worden vanuit jeugdhulp. Klik voor meer informatie op het kopje Vergoedingen of informeer via 085-4000456 of via aanmelden@ireneheim.nl .
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur