Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering
De visie van Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering is dat ieder kind ( ongeacht de beperking ) leerpotentie heeft. Het is aan de begeleider de juiste ingang te vinden voor mogelijkheden tot groei in ontwikkeling.

Doordat tijdens de sessies op een ontspannen, op het kind gerichte en speelse manier wordt gewerkt aan de hulpvraag van de ouders of het kind, zal het kind op een snelle manier resultaat behalen. Door het behalen van resultaat en door de positieve bekrachtiging die daar op volgt, zal het zelfvertrouwen van het kind worden vergroot. Het toegenomen zelfvertrouwen leidt er toe dat uw kind gemotiveerd zal zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Doelgroep
Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering is geschikt voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 16 jaar met een beperking. Je kunt denken aan Syndroom van Down, autisme- spectrumstoornis, AD(H)D en ODD.

Individuele Spelenderwijze Ontwikkelingsstimulering kan op verschillende gebieden worden toegepast;

• Cognitief gebied; Je kunt denken aan inzicht in oorzaak- gevolg, ontwikkelen van tijdsbesef, ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, veiligheid en het ontwikkelen van verkeersinzichten
• Sociaal- emotioneel gebied; je kunt denken aan het aanleren van sociale vaardigheden of het herkennen en benoemen van emoties
• Motorisch gebied; je kunt denken aan leren schrijven, veters strikken en knopen dichtmaken
• Muzisch gebied; Leren spelen op het keyboard volgens de kleurennotatiemethode van de Jostiband.
Verloop begeleiding
De begeleiding duurt, afhankelijk van de hulpvraag, 20 sessies van 1 a 2 uur ( maar kan ook langer duren ). Na elke vijf sessies volgt een korte evaluatie met de ouders en eventueel andere hulpverleners over de ontwikkelingen van het kind. Er worden ook tips en adviezen gegeven om ook thuis met het kind aan de slag te gaan.

Quotes kinderen en ouders
Moeder van een jongen met Down Syndroom: “De begeleiding geeft kinderen iets extra’s om zich op school goed te voelen”

Vader en moeder van Jasper, een jongen met een leerachterstand en autistiforme stoornis: “Een sessie Irene betekent dolle pret maar ook serieus bezig zijn om te proberen op elk mogelijk gebied een stap te maken in Jaspers (zijn) ontwikkeling”
Vergoedingen
Voor zorg in natura via de Hartekampgroep is de hulpverlening kosteloos. Voor PGB geldt het bekende tarief. Irene heim is daarnaast aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten ( NBVH ) en de RBCZ. Afhankelijk van uw polis bij de zorgverzekeraar komt u in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kunt u vinden op de website van de NBVH
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie of afspraken kunt u contact opnemen:
Praktijk 
‌Irene Heim
Alkmaarseweg 38
1941 DN Beverwijk
T: 06-42236368

 Facebook
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Onderwerp
Uw bericht
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Verstuur