Stichting HeimHelpt is in 2017 opgericht. Het doel van Stichting HeimHelpt is om kinderen, die om wat voor reden dan ook, tijdelijk of langdurig uit balans zijn en dreigen vast te lopen, emotioneel te ondersteunen. Stichting HeimHelpt tracht haar doel te bereiken door interactieve theaterstukken op te zetten waarin de kinderen het theatergezelschap vormen. ‌Deze interactieve theaterstukken worden aangeboden op en aan basisscholen.

Aanmelden voor het theaterstuk of wilt u meer informatie?

Stichting HeimHelpt is september 2021 gestart met het bieden van theaterstukken aan basisscholen. ‌Wanneer u meer informatie wenst‌, of een afspraak wilt maken, dan kunt u contact opnemen met met Stichting HeimHelpt via stichting-heimhelpt@ireneheim.nl.

Wilt u doneren?

NL96 INGB 0008 0612 23
‌t.n.v. Stichting HeimHelpt

Bestuur

Het bestuur van Stichting HeimHelpt bestaat uit:

  • Voorzitter: Raymond Koster
  • Penningmeester: Marc Hegeman
  • Secretaris: Celine Beentjes
  • Algemeen bestuurslid: Rita de Ruig
  • Algemeen bestuurslid: Lotte Deen

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en ontvangt geen vergoeding voor hun inspanning. Het bestuur beschikt over een tweetal adviseurs:

  • Irene Heim
  • Marja van Huffel

Documenten

Jaarrekeningen

Contactinformatie

  • IBAN nummer: NL96 INGB 0008 0612 23 
  • ‌KVK nummer: 70062676
  • ‌RSIN: 858124865

Middelen

Voor het realiseren van onze doelen is Stichting HeimHelpt afhankelijk van gelden door derden. Opbrengsten worden gerealiseerd door boekverkoop van de reeks KidsPower en donaties. Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting HeimHelpt. 

Boekverkoop‌ reeks KidsPower

De volledige verkoopprijs van ‌de boeken uit de reeks KidsPower, geschreven door Irene Heim, komen ten goede aan Stichting HeimHelpt. 

‌‌Wilt u een boek kopen?
Stuur een mail naar stichting-heimhelpt@ireneheim.nl voor meer informatie.

Donaties

De donaties van bedrijven, fondsen en particulieren die de stichting financieel ondersteunen zijn van essentieel belang om op grote schaal kinderen emotioneel te ondersteunen.

W‌ilt u doneren?
U kunt rechtstreeks aan Stichting HeimHelpt doneren. Dit kan op ‌NL96 INGB 0008 0612 23 ‌t.n.v. Stichting HeimHelpt.