HeimHelpt#Verderkijken 

Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat er in 2020, 28.305 minderjarige kinderen betrokken zijn geweest bij een echtscheiding van hun ouders (NJI, 2020). Het komt voor dat scheidingen stroef verlopen door ruzie, onverwerkte gevoelens en emoties met als een gevolg een moeizaam communicatie. Kinderen kunnen hieronder lijden met alle gevolgen van dien.

Verloop begeleiding

Het programma bestaat uit een intakegesprek, 16 sessies voor de ouders en een evaluatiegesprek. De 16 sessies bestaan uit individuele en gezamenlijke gesprekken.

In de individuele sessies komen verschillende onderwerpen aan bod. U kunt denken aan het verleden een plek geven, inzicht krijgen in angst en omgaan met angst. Een belangrijk onderwerp wat vrijwel in alle sessies een rol inneemt is hoe u onderling op een geweldloze manier met elkaar kunt communiceren en verantwoordelijkheid neemt over eigen denken en handelen.

In de gezamenlijke sessies wordt aan de hand van ingebrachte onderwerpen datgene wat in de individuele sessies is besproken, geoefend met elkaar.

Daarnaast zijn er 16 sessies voor het kind/kinderen. Het doel van deze sessies is dat kinderen het verleden een plekje geven en leren omgaan met het hier en nu. De kinderen leren dat zij niet schuldig zijn aan de scheiding van hun ouders en dat zij onbezorgd kind mogen zijn. Dit betekent vrij kunnen praten over je pappa of mamma zonder loyaliteitsconflict. De kinderen leren omgaan met angsten en leren weer te vertrouwen. Het allerbelangrijkste is dat zij weer in hun eigen kracht komen te staan en dat zij er mogen zijn met alle gevoelens die daarbij horen.

Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van spel, gesprekstechnieken en verhalen.

Doelgroep

HeimHelpt#Verderkijken is een programma voor ouders die gescheiden zijn en waarbij de communicatie onderling moeizaam verloopt. Het doel van het programma is dat ouders op een autonome manier met elkaar kunnen communiceren in het belang van het kind maar ook zeker in het belang van zichzelf.

‌Begeleide omgang 

‌Indien gewenst kan gezinsbegeleiding worden uitgebreid met begeleide omgang.

HeimHelpt#Verderkijken 

Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat er in 2020, 28.305 minderjarige kinderen betrokken zijn geweest bij een echtscheiding van hun ouders (NJI, 2020). Het komt voor dat scheidingen stroef verlopen door ruzie, onverwerkte gevoelens en emoties met als een gevolg een moeizaam communicatie. Kinderen kunnen hieronder lijden met alle gevolgen van dien.

Verloop begeleiding 

Het programma bestaat uit een intakegesprek, 16 sessies voor de ouders en een evaluatiegesprek. De 16 sessies bestaan uit individuele en gezamenlijke gesprekken.

In de individuele sessies komen verschillende onderwerpen aan bod. U kunt denken aan het verleden een plek geven, inzicht krijgen in angst en omgaan met angst. Een belangrijk onderwerp wat vrijwel in alle sessies een rol inneemt is hoe u onderling op een geweldloze manier met elkaar kunt communiceren en verantwoordelijkheid neemt over eigen denken en handelen.

In de gezamenlijke sessies wordt aan de hand van ingebrachte onderwerpen datgene wat in de individuele sessies is besproken, geoefend met elkaar.

Daarnaast zijn er 16 sessies voor het kind/kinderen. Het doel van deze sessies is dat kinderen het verleden een plekje geven en leren omgaan met het hier en nu. De kinderen leren dat zij niet schuldig zijn aan de scheiding van hun ouders en dat zij onbezorgd kind mogen zijn. Dit betekent vrij kunnen praten over je pappa of mamma zonder loyaliteitsconflict. De kinderen leren omgaan met angsten en leren weer te vertrouwen. Het allerbelangrijkste is dat zij weer in hun eigen kracht komen te staan en dat zij er mogen zijn met alle gevoelens die daarbij horen.

Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van spel, gesprekstechnieken en verhalen.

Doelgroep

HeimHelpt#Verderkijken is een programma voor ouders die gescheiden zijn en waarbij de communicatie onderling moeizaam verloopt. Het doel van het programma is dat ouders op een autonome manier met elkaar kunnen communiceren in het belang van het kind maar ook zeker in het belang van zichzelf.

‌Begeleide omgang 

‌Indien gewenst kan gezinsbegeleiding worden uitgebreid met begeleide omgang.

Vergoedingen

Gezinsbegeleiding wordt geheel vergoed middels een indicatie Gezinsbegeleiding. ‌Deze indicatie wordt afgegeven door het CJG van de gemeente waarin je woonachtig bent.