Heeft u onvrede of een klacht?

‌Praktijk Irene Heim neemt uw onvrede of klacht uiterst serieus. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om aan te sluiten bij uw wensen, behoeften en de kwaliteit die wij nastreven, kan er onvrede of een klacht ontstaan. Wij gaan hierover graag met u in gesprek om, in samenspraak, tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw zorgverlener.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

‌Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij jeugdstem of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Jeugdstem en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen en niet in dienst van Praktijk Irene Heim. Klik hier voor meer informatie.

Onvrede of klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Als uw onvrede of klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u niet met een betrokken zorgverlener wilt spreken, dan kunt u de klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Hier treft u meer informatie over de klachtenregeling