Doelgroep:

Alle ouders van kinderen vanaf de zwangerschapsperiode tot en met de leeftijd van 18 jaar die vragen hebben of problematiek ondervinden tijdens de opvoeding van hun kinderen.

Verloopt opvoedondersteuning:

Opvoedingsondersteuning heeft als doel om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en het sociale netwerk rondom gezinnen te versterken. Anderzijds is het doel om problemen bij het opvoeden en opgroeien in een vroeg stadium te verminderen of op te lossen. Het uiteindelijke doel van de ondersteuning van de ouders is een positieve ontwikkeling van kinderen te optimaliseren.
In samenspraak met ouders wordt gekeken welke vorm van opvoedondersteuning het meest wenselijk is om de gewenste doelen te bereiken. Vergoedingen:

Behandeling kan vergoed worden vanuit jeugdhulp. Klik voor meer informatie op het kopje Vergoedingen of informeer via 085-4000456 of aanmelden@ireneheim.nl . 

‌Integratieve behandeling wordt (deels) vergoedt vanuit een afgesloten aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie over de vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of kijk op zorgwijzer
‌‌ 
‌Praktijk Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).