Praktijk Irene Heim doet haar uiterste best om te zorgen dat de verstrekte informatie op www.ireneheim.nl (nader te noemen: de website) correct en zo actueel mogelijk is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist, onvolledig of verouderd is, dan betreuren wij dit en vragen wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de website (o.a. de teksten en foto’s) valt onder het intellectueel eigendom van Praktijk Irene Heim. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Irene Heim.

Praktijk Irene Heim behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.