Doelgroep:

Video interactiebegeleiding richt zich op het stimuleren en bevorderen van het contact tussen ouder en kind. Kinderen zijn gemiddeld tussen de 0 en 10 jaar.
Het vergroten van positieve (contact) momenten tussen de ouder en kind staat centraal.

Verloop video- interactiebegeleiding: De jeugd- en gezinsprofessional maakt een opname tussen ouder en kind, bijvoorbeeld tijdens een eetmoment of speelmoment. Op een later moment word de opname teruggekeken met de jeugd- en gezinsprofessional. Op de beelden is te zien welke signalen je kind geeft om in contact te komen of te blijven. De interactie tussen ouder en kind worden in beeld gebracht. Samen wordt tevens gekeken op welke manier de positieve momenten vergroot kunnen worden.

Vergoedingen:

Behandeling kan vergoed worden vanuit jeugdhulp. Klik voor meer informatie op het kopje Vergoedingen of informeer via 085-4000456 of aanmelden@ireneheim.nl . 

‌Integratieve behandeling wordt (deels) vergoedt vanuit een afgesloten aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie over de vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of kijk op zorgwijzer
‌‌ 
‌Praktijk Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).