HeimHelpt‌#IBS ‌(prikkelbare darm sysdroom)

IBS (Irritable Bowle Syndrom ofwel prikkelbare darm syndroom) is een veel voorkomende darmaandoening, gekenmerkt door chronische buikpijn en periodes van diarree en obstipatie.

In 1991 ontwikkelde hypnotherapeut Michael Mahoney in samenwerking met gastro-enterologen een behandelprogramma voor mensen met IBS. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de patiënten baat heeft gehad bij de behandeling en dat zij ervaarden dat de kwaliteit van hun leven sterk was toegenomen.

“De IBS beheerde dusdanig mijn leven dat ik niet meer kon werken. Na het protocol had ik geen last meer van mijn klachten en kon ik weer werken” 

Bas (24jaar)

Doelgroep

Het programma is geschikt voor alle volwassenen met IBS.

Verloop therapie

Het programma van HeimHelpt#IBS ‌bestaat uit een intakegesprek, zeven sessies hypnotherapie, lichaamsgerichte oefeningen en een evaluatiegesprek van een uur.  

Vergoedingen

Hypnotherapie wordt (deels) vergoedt vanuit een afgesloten aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie over de vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of kijk op zorgwijzer

Praktijk Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).