Artikelen

2016

2015

2014

2013

Powerverhalen voor kids

Ieder kind op de basisschool krijgt te maken met bijv. pesten, agressie, voelt zich eenzaam, schaamt zich, is jaloers, angstig. Soms zijn problemen makkelijk op te lossen. Soms lijken ze te groot, onoverkomelijk en-/of komen zij steeds terug. Met de powerverhalen en imaginaties in dit boek kan een kind makkelijker praten over zijn probleem en er ook een oplossing voor vinden!

Powerverhalen

Een powerverhaal is een verhaal waarin één of meerdere problemen centraal staan. In het verhaal wordt een oplossing gegeven voor het probleem. Het powerverhaal leert kinderen bewust om te gaan met doelen, belemmerende factoren en op welke manier je je kwaliteiten in kunt zetten.

Imaginaties

Imaginaties laten het kind met al zijn zintuigen deel uit maken van het verhaal. Hij krijgt ‘de opdracht’ zich allerlei zaken voor te stellen. Bijv. lopen in een bos, een schatkist openen of een deur te sluiten. Het is een geleide visualisatie. Het kind is de hoofdpersoon van het verhaal, die vervelende of lastige gevoelens een plek kan geven. In het verhaal krijgt het kind de kracht, het zelfvertrouwen en de ontspanning die het op dat moment nodig heeft. 

Doelgroep

De powerverhalen en imaginaties zijn bedoeld voor kinderen op de basisschool (groep 3 t/m 8) met of zonder problematiek. Het boek kan gebruikt worden in de klas, maar ook op individuele basis. Het boek maakt een probleem bespreekbaar tussen kind en leerkracht / begeleider.

Doelen

  • ‌Als kinderen niet over hun vervelende gevoelens kunnen praten, geeft dat hen, maar ook ouders en leerkrachten een machteloos gevoel. Met dit boek blijkt dat er een speelse, adequate en leuke manier bestaat om met elkaar in contact te komen over waar het werkelijk om gaat.
  • Auteur Irene Heim is met haar verhalen uitstekend in staat die rijke binnenwereld van kinderen tot zijn recht te laten komen. Als leerkracht krijgt u inzicht in de binnenwereld. Maar het kind krijgt door het verhaal ook bewust of onbewust inzicht in de eigen binnenwereld.
  • Daarnaast zit in elk verhaal een positieve suggestie voor kinderen: Je kunt het! En dat is fantastisch! Want dat helpt kinderen in hun kracht te stellen en geeft leerkrachten en ouders handvatten kinderen te ondersteunen in wat er werkelijk nodig is. Kinderen vragen wellicht geen oplossingen voor hun worstelingen, maar begrip en vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Door de combinatie van duidelijke verhalen en speelse werkvormen worden thema’s in de groep bespreekbaar die nooit zomaar aan de orde komen. Het geeft kinderen de mogelijkheid zich te uiten en andere kinderen de mogelijkheid begrip te krijgen voor medeleerlingen.