Kinderen raken soms machteloos. Als ouders of docenten niet meer weten hoe zij het kind kunnen helpen, kan een kindertherapeut uitkomst bieden. De grondgedachte van de therapie is dat het kind uiteindelijk zelf (bewust of onbewust) weet wat het nodig heeft om tot een oplossing te komen.

De hbo en universitair geschoolde professionals van praktijk Irene Heim kijken breed naar de gehele situatie van de cliënt en de achterliggende oorzaken van de problematiek.
Het kind of de jongere staat altijd centraal. Tijdens de behandeling kan onder andere gebruikt gemaakt worden van spel, tekenen, schilderen, therapeutische communicatie, powerverhalen, drama, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en traumatherapie.

“Sinds de therapie is onze zoon rustiger en zelfverzekerder geworden” 

Vader en moeder van Jeffrey: ‌(11 jaar)

Doelgroep

Integratieve kindertherapie is geschikt voor kinderen en pubers van 3 t/m 17 jaar met klachten als: 

Emotionele conflicten 

Nare gebeurtenissen uit het verleden, angsten, fobieën, rouwverwerking, somberheidsklachten, gevolgen van een echtscheiding en gepest worden.

Gedragsproblemen

Woedeaanvallen, destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, te grote sociale aanpassing, liegen, stelen, gebrek aan concentratie en onzekerheid. 

Ontwikkelingsproblemen

Eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen en hechtingsproblematiek.

Aangeleerde probleemgewoontes

Nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tanden knarsen en snoepen. Maar ook psycho-somatische klachten als schoolziek, hyperventilatie, buikpijn en hoofdpijn. 

Verloop therapie

De behandeling bestaat uit een intakegesprek waarbij de doelen scherp worden gesteld en gekeken wordt welke vorm van behandeling het best passend is. Om de 5 sessies volgt een oudergesprek waarin ouders en eventueel andere hulpverleners op de hoogte worden gehouden van het proces en advies krijgen.

Vergoedingen

Behandeling kan vergoed worden vanuit jeugdhulp. Klik voor meer informatie op het kopje Vergoedingen of informeer via 085-4000456 of aanmelden@ireneheim.nl
 
‌Integratieve behandeling wordt (deels) vergoedt vanuit een afgesloten aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie over de vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of kijk op zorgwijzer
‌‌ 
‌Praktijk Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

Quotes kinderen en ouders

Vader van twee zoons: “Bij Irene voelden mijn zoons zich gehoord en begrepen en kregen ze weer zelfvertrouwen (ondanks hun beperking en wat ze hebben meegemaakt)” 
 
Moeder van Tessa (7 jaar): “Ze was in één klap zindelijk.” 
 
Moeder van Luuk (9 jaar): “Uit een diep dal moeten klimmen. Hij is er sterker dan ooit tevoren uitgekomen!” 
 
Moeder van drie jongens met een autismespectrumstoornis: “Van jonge onzekere rupsen, gegroeid tot mooie sterke pubervlinders die met veel vertrouwen de wereld weer aan kunnen” 
 
Vader en moeder van Jeffrey (11 jaar): “Sinds de therapie is onze zoon rustiger en zelfverzekerder geworden” 
 
Moeder van Jada (7 jaar): “Ik heb leren vertrouwen en geloven in mijzelf” 
 
Moeder van Roos (7 jaar): “Door de therapie bij Irene zijn Roos en ik ons bewuster geworden van onze emoties/gevoelens en het tonen ervan. We zijn meer naar elkaar toegegroeid en staan stabieler in het leven” 


‌