Missie

Praktijk Irene Heim staat voor het bieden van excellente hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Onze hulpverlening is persoonlijk, veilig, laagdrempelig, op maat voor herstel en ter bevordering van de geestelijke gezondheid. Afgestemd op de samenhang tussen lichaam en geest en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven en kinderen en jongvolwassenen thuis te laten opgroeien. 

Dit doen wij onder andere door (diagnostisch en-/of intelligentie) onderzoek, behandeling en begeleiding te bieden met een multidisciplinair team, zowel op de praktijk als in de eigen situatie. Het verbinden, de autonomie en de competentie/kracht van de cliënt en zijn systeem staan in onze hulpverlening centraal. Praktijk Irene Heim is daarnaast ook uniek in haar specialisatie in ambulante begeleiding bij multiproblem gezinnen, trauma behandeling en hypnotherapie.

‌Therapeutische visie

Ieder mens is uniek. Praktijk Irene Heim bekijkt de mens vanuit integratief oogpunt. Dat wil zeggen dat wij de klachten vanuit verschillende invalshoeken bekijken: wij hebben aandacht voor het systeemmodel, het medisch model, het transpersoonlijk model, het stressmodel, het psychodynamisch model en het behaviouristisch model. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de klachten ontstaat er een complementair beeld. Vanuit dit complementaire beeld kunnen wij de kwaliteit en de zorg bieden die gewenst is. De empowerment van de mens en zijn omgeving staan hierin centraal.

Visie

De visie van Praktijk Irene Heim is om zo snel als gewenst excellente hulpverlening te bieden aan een ieder die dit nodig heeft om zijn autonomie en competenties te vergroten, waardoor de kwaliteit van het leven optimaliseert.

Kwaliteit binnen de zorg en welzijn is ontzettend belangrijk! Om de kwaliteit binnen Praktijk Irene Heim te waarborgen, wordt er o.a. gewerkt met een volgens kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en vanuit de beroepscodes vanuit de beroepsverenigingen.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Praktijk Irene Heim is van toepassing op ‘Het onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen, jeugdigden en volwassenen’. Nadat het kwaliteitsmanagementsysteem aan twee audits succesvol is onderworpen, heeft certificeringsinstelling Dekra Certifications B.V. op 11 december 2020 besloten dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Praktijk Irene Heim (zowel locatie Beverwijk en locatie Alkmaar) en de toepassing daaraan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015.

‌Kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 is een Europese Norm voor beoordeling van kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties in de zorg en welzijn. Binnen de norm worden eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de kwaliteitsmanagementsystemen van zorgorganisaties. De ISO 9001:2015 incorporeert wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkrichtlijnen en risicomanagement.

Beroepsverenigingen

Irene Heim is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  Binnen de NBVH wordt iedere therapeut onderworpen aan de regelgeving van de NVBH door onder andere verplichting voor het volgen van intervisie en bijscholing. 

‌De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (o.a. therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en-/of begeleid. 

‌Alle therapeuten zijn geregistreerd binnen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De geregistreerde jeugd- en gezind professionals, orthopedagogen en psychologen voeren werkzaamheden uit in het jeugddomein, werken op hbo- of wo-niveau en volgens de norm verantwoorde werktoedeling van het Kwaliteitskader Jeugd.