Begeleiding binnen Praktijk Irene Heim is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid zoals: 

Sociale redzaamheid 

‌Regie hebben over je eigen leven; het zoveel mogelijk voor jezelf kunnen zorgen. Je kunt denken aan zelfstandig je tanden kunnen poetsen, douchen, naar de wc kunnen gaan, plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, sociale contacten aangaan en onderhouden, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Bewegen en verplaatsen‌

Jezelf zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen en jezelf kunnen verplaatsen. Je kunt denken aan het reizen met het openbaar vervoer, jezelf veilig kunnen verplaatsen in het verkeer en je zelfstandig in huis kunnen verplaatsen zodat je de dingen kunt doen die je wilt doen. 

Probleemgedrag hanteren 

‌Vanuit eerdere behandeling kan het hanteren van agressief en-/of dwangmatig gedrag zijn aangeleerd. Binnen begeleiding wordt datgene wat is aangeleerd geoefend in het dagelijks leven. 

Het psychisch functioneren zo veel mogelijk optimaliseren

‌Je kunt denken aan inzicht in oorzaak- gevolg, ontwikkelen van tijdsbesef, ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, veiligheid en het ontwikkelen van verkeersinzichten. 

Het geheugen en de oriëntatie optimaliseren 

Je kunt denken aan het bevorderen van geheugen en bewustzijn. 

Doelgroep

Volwassenen die om wat voor reden dan ook beperkt worden in het dagelijks functioneren en volwassenen die veelal al behandeling hebben gehad. 

Verloop begeleiding 

Het verloop van de begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. 

Vergoedingen 

Begeleiding wordt geheel vergoed middels een indicatie BG individueel. Deze indicatie wordt afgegeven door het WMO loket van de gemeente waarin je woonachtig bent.