Werkwijze Praktijk Irene Heim
Aanmelding
Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor onderzoek, behandeling of begeleiding bij Praktijk Irene Heim. Alle gegevens in het aanmeldformulier worden via een beveiligde verbinding verzonden. Wij nemen uw aanmelding in behandeling en hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Zodra wij uw aanmelding in behandeling hebben genomen start de wachttijd. Wij nemen binnen 6-8 weken nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. ‌

‌Ondanks wij veel problematiek kunnen behandelen of begeleiden, kunnen wij helaas niet aan iedereen de gewenste zorg bieden. Hiervoor hanteert Praktijk Irene Heim transparante en duidelijke uitsluitingscriteria. Mocht u binnen onze uitsluitingscriteria vallen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een passende zorgaanbieder.

W‌achttijd
Aangezien er veel vraag is naar onze expertise, kan het voorkomen dat er sprake is van een (korte) wachttijd. Onze wachttijden worden maandelijks bijgewerkt en zijn beschikbaar op de website. 

‌Praktijk Irene Heim streeft ernaar om zo spoedig mogelijk passende hulpverlening in te zetten. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur in locatie en de agenda van de cliënt. Houdt er rekening mee dat de sessies onder school- of werktijden kunnen vallen. ‌‌Indien u zeer specifieke voorkeuren opgeeft, dan is het mogelijk dat u langer moet wachten dan de actuele wachttijden tot er een plek vrij komt.

Zodra er een plekje beschikbaar is voor het intakegesprek, wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
‌‌
‌Intakegesprek
‌Tijdens het intakegesprek proberen wij een heldere indruk en uitgebreid beeld te schetsen van uw hulpvraag, problematiek en doelen. Daarnaast wordt getoetst of Praktijk Irene Heim aansluit bij uw verwachtingen en wensen. ‌‌Houd er rekening mee dat een intake vrijblijvend is, maar niet kosteloos.

Aanwezige(n) bij het intakegesprek
• Cliënten tot 12 jaar: het intakegesprek is met beide ouders. ‌Wij adviseren om uw kind niet mee te nemen, omdat het vervelend kan zijn om over uw kind te praten waar hij/zij bij is. 
‌• Cliënten van 12 tot 16 jaar: het intakegesprek is met beide ouders en met uw kind. 
‌• Cliënten ouder dan 16 jaar: het intakegesprek is met de cliënt. Indien u het prettig vindt, is het geen probleem wanneer u iemand meeneemt om u te ondersteunen tijdens het intakegesprek.

‌* Het is van belang dat beide ouders aanwezig zijn bij het intakegesprek in verband met het tekenen van de behandelovereenkomst. Wanneer het prettiger is om voor beide ouders apart een intakegesprek in te plannen (bijvoorbeeld in het geval van scheiding), dan is dat geen probleem. Voor het onderzoek, de behandeling of de begeleiding is het belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de hulpverlening. Indien er maar 1 gezaghebbende ouder is, dan ontvangen wij graag een kopie van een brief van de rechtbank waarop dit vermeld staat.

Onderzoek-, behandel- of begeleidingstraject
Het onderzoek-, behandel- of begeleidingstraject is afhankelijk van uw leeftijd en de gekozen methodiek is afhankelijk van uw hulpvraag en doelen.
‌• Cliënten tot 12 jaar: na het intakegesprek worden 5 tot 7 individuele sessies ingepland. Vervolgens volgt een evaluatiegesprek met ouders. Wij adviseren om uw kind niet mee te nemen, omdat het vervelend kan zijn om over uw kind te praten waar hij/zij bij is. Dit traject wordt herhaald totdat de doelen zijn behaald. Dan kan het nazorgtraject ingegaan worden of het dossier gesloten worden. 
‌• Cliënten van 12 tot 16 jaar: het traject gaat van start met 5 tot 7 individuele sessies. Vervolgens volgt er een evaluatiegesprek met beide ouders en met uw kind. Dit traject wordt herhaald totdat de doelen zijn behaald. Dan kan het nazorgtraject ingegaan worden of het dossier gesloten worden.
‌• Cliënten ouder dan 16 jaar: afhankelijk van de behandeling of begeleiding worden er sessies ingepland. Elke sessie wordt er geëvalueerd. Wanneer de doelen zijn behaald, wordt het nazorgtraject ingegaan of wordt het dossier afgesloten.

‌‌* Het is van belang dat beide ouders aanwezig zijn bij het evaluatiegesprek. 

‌Afspraak verzetten of afzeggen?
Wij vinden het prettig als u, indien u verlaat of verhinderd bent, dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan ons doorgeeft. U kunt hiervoor rechtstreeks terecht bij uw zorgverlener. De contactgegevens van uw zorgverlener vindt u door op de foto van uw zorgverlener te klikken bij Team Praktijk Irene Heim. Bij het niet komen opdagen op uw afspraak of bij een niet tijdige afmelding brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.

‌‌Aangezien wij onze telefoon niet altijd kunnen opnemen wanneer wij in onderzoek, behandeling of begeleiding zijn, vinden wij het fijn als u onze voicemail inspreekt, u een mail of een bericht whatsapp stuurt.

‌Wijzigingen in uw persoonlijke situatie?
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie, dan verwachten wij dat u ons hierover informeert. Denk hierbij aan adresgegevens (verhuizing), contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres), maar uiteraard ook in het geval u contact zoekt met een andere zorgaanbieder (denk aan: huis- of jeugdarts, een andere zorgaanbieder of een ander medisch specialist).  In dat laatste geval zoeken wij graag contact op met de andere zorgaanbieder, zodat wij samen uw traject kunnen afstemmen. Geef ook uw wijzigingen door aan uw zorgverlener. De contactgegevens van uw zorgverlener vindt u door op de foto van uw zorgverlener te klikken bij Team Praktijk Irene Heim. Uiteraard kunt u uw wijzigingen ook doorgeven tijdens de sessies.
‌‌
N‌azorgtraject
I‌ndien u behandeling of begeleiding zo goed als afgerond is en u uw doelen hebt behaald, kunt u samen met uw zorgverlener het nazorgtraject afstemmen. Het nazorgtraject wordt aan uw wensen afgestemd.

‌Afsluiting
I‌ndien u definitief klaar bent met uw traject, dan sluiten wij uw dossier.
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur