Britt

Contactgegevens

‌E-mailadres: britt@ireneheim.nl
‌Telefoonnummer: 06 30 96 61 25
‌Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
‌‌Locatie: Alkmaar

* Aanmelden? Vul het aanmeldformulier in.

Over Britt

Binnen Praktijk  Irene Heim is Britt werkzaam als orthopedagoog.
Na het behalen van haar Havodiploma is Britt aan de PABO gaan studeren. Tijdens haar PABO-opleiding heeft Britt lesgegeven aan verschillende groepen in het reguliere basisonderwijs en heeft zij ook lesgegeven op het speciaal basisonderwijs. Britt kwam er tijdens haar werk als leerkracht achter dat zij het gedrag van kinderen die minder goed kunnen meekomen op school interessant vond. Om deze reden is Britt verder gaan studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft daar de masterstudie Orthopedagogiek gevolgd en heeft haar stage gelopen bij Praktijk Irene Heim. Tijdens haar stage heeft Britt kennis en ervaring opgedaan met behandeling, begeleiding, intakes en diagnostiek.

Britt werkt met veel plezier bij Praktijk Irene Heim dankzij het enthousiaste team, de fijne samenwerking met collega’s en de diversiteit aan problematieken en werkzaamheden. Britt vindt een goede samenwerking met de cliënt en het systeem erg belangrijk als het gaat om een passende behandeling en het geven van geschikte adviezen voor de specifieke situatie waar de cliënt en zijn omgeving in verkeren.