Doris

Contactgegevens

‌E-mailadres: Doris@ireneheim.nl
‌Telefoonnummer: 06 14 64 73 12
‌Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
‌Locatie: Alkmaar

* Aanmelden? Vul het aanmeldformulier in.

Over Doris

‌Binnen Praktijk Irene Heim is Doris werkzaam als vaktherapeut.
‌‌‌Hoewel Doris haar omgeving ervan overtuigd was dat ze de PABO zou volgen, kwam Doris er tijdens het geven van hockeytraining erachter dat zij de kinderen die niet mee wilden doen juist interessant vond. Vooral de uitdaging om ze op een zo creatief mogelijke manier weer enthousiast te krijgen. Dat is de reden dat Doris vaktherapie spraak en drama in Leiden is gaan studeren.  Een opleiding die je leert met een brede visie de mens en problematiek te bekijken en voor de oplossing toneel en spel gebruikt.

Tijdens haar studie heeft Doris gewerkt met kinderen, ouderen, en verstandelijk gehandicapten. Door haar grote nieuwsgierigheid naar de doventaal en dovencultuur heeft Doris een minor Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Na haar studie is Doris gaan werken met kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Later heeft Doris gewerkt als pedagogisch behandelaar met kinderen die doof en slechthorend zijn of een TOS hebben.

Praktijk Irene Heim heeft de visie waar Doris haarzelf  helemaal in vindt. Het vernieuwen, met een brede visie naar de persoon kijken in plaats van alleen naar diagnoses. De puzzel willen oplossen die de problematiek met zich meebrengt, aangepast op de mens, is precies waar Doris voor staat.