Stichting HeimHelpt
Stichting HeimHelpt
Stichting HeimHelpt is in 2017 opgericht. Het doel van Stichting HeimHelpt is om kinderen, die om wat voor reden dan ook, tijdelijk of langdurig uit balans zijn en dreigen vast te lopen, emotioneel te ondersteunen. 

Stichting HeimHelpt tracht haar doel te bereiken door interactieve theaterstukken op te zetten waarin de kinderen het theatergezelschap vormen. ‌Deze interactieve theaterstukken worden aangeboden op en aan basisscholen.

‌Aanmelden voor het theaterstuk of wilt u meer informatie?
Stichting HeimHelpt is september 2021 gestart met het bieden van theaterstukken aan basisscholen. ‌Wanneer u meer informatie wenst‌, of een afspraak wilt maken, dan kunt u contact opnemen met met Stichting HeimHelpt via stichting-heimhelpt@ireneheim.nl .
Wilt u doneren?
‌NL96 INGB 0008 0612 23
‌t.n.v. Stichting HeimHelpt
‌Bestuur
Het bestuur van Stichting HeimHelpt bestaat uit:
‌‌• Voorzitter: Raymond Koster
‌‌‌• Penningmeester: Yvonne Cruijsen 
‌‌‌‌‌• Secretaris: Celine Beentjes
‌‌‌‌• Algemeen bestuurslid: Rita de Ruig
‌‌‌‌• Algemeen bestuurslid: Lotte Deen

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en ontvangt geen vergoeding voor hun inspanning.

Het bestuur beschikt over een tweetal adviseurs:
‌‌‌‌• Irene Heim
‌‌‌‌• Marja van Huffel
‌‌
‌Documenten 
‌‌‌• Beleid Stichting HeimHelpt
‌‌‌• ‌Huishoudelijk reglement Stichting HeimHelpt

Jaarrekeningen
‌‌‌‌• Jaarrekening 2021
• ‌Jaarrekening 2020
‌‌‌‌‌• Jaarrekening 2019
‌‌‌‌‌• Jaarrekening 2017+2018Middelen
Voor het realiseren van onze doelen is Stichting HeimHelpt afhankelijk van gelden door derden. Opbrengsten worden gerealiseerd door boekverkoop van de reeks KidsPower en donaties. Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting HeimHelpt. 

Boekverkoop‌ reeks KidsPower
De volledige verkoopprijs van ‌de boeken uit de reeks KidsPower, geschreven door Irene Heim, komen ten goede aan Stichting HeimHelpt. 

‌Wilt u een boek kopen?
Stuur een mail naar stichting-heimhelpt@ireneheim.nl voor meer informatie.

Donaties
‌‌De donaties van bedrijven, fondsen en particulieren die de stichting financieel ondersteunen zijn van essentieel belang om op grote schaal kinderen emotioneel te ondersteunen.

W‌ilt u doneren?
U kunt rechtstreeks aan Stichting HeimHelpt doneren. Dit kan op ‌NL96 INGB 0008 0612 23 ‌t.n.v. Stichting HeimHelpt.
Contactinformatie
‌‌Stichting HeimHelpt
‌Alkmaarseweg 38
‌1941 DN Beverwijk
stichting-heimhelpt@ireneheim.nl

‌IBAN nummer: NL96 INGB 0008 0612 23 
‌KVK nummer: 70062676
‌RSIN: 858124865
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur