Stichting HeimHelpt
Psychische zorg kan altijd verbeterd worden. Wetenschappelijk onderzoek vormt daarbij een belangrijke rol. Stiching HeimHelpt richt zich op verbetering in de psychische zorg van kinderen en (jong) volwassenen.

Het onderzoek wat centraal staat in de Stichting HeimHelpt is het onderzoek HeimHelpt#Kidspower.

HeimHelpt#Kidspower
‌Eén op de vijf kinderen is chronisch ziek. Kinderen die langdurig of ongeneeslijk ziek zijn ervaren regelmatig onveilige en onprettige situaties. Ze ondergaan verschillende medische ingrepen en ervaren hierbij veel stress en angst. Kinderen die in het ziekenhuis opgenomen zijn en/of behandeld worden voelen zich vaak machteloos en verliezen hun zelfstandigheid. Daarnaast voelen zij zich dikwijls verlaten, omdat ze in een vreemde omgeving zijn. Juist in deze onveilige en ongrijpbare situatie is het belangrijk om het kind het gevoel te geven dat het controle heeft.

‌Een kind dat psychisch sterk staat geneest lichamelijk sneller of voelt zich lichamelijk beter. In het ziekenhuis ontbreekt de tijd om hier aandacht aan te besteden.

Door middel van het ‘Kidspower’ onderzoek wordt in eerste instantie onderzocht wat de specifieke hulpvragen van langdurig en ongeneeslijk zieke kinderen zijn. In verschillende ziekenhuizen in Nederland wordt dit onderzoek gedaan. Wanneer wij weten wat de hulpvragen zijn, kan er worden gekeken naar wat deze kinderen nodig hebben om psychisch sterker te worden. Het gebruiken van de eigen kracht staat hierin centraal.
HeimHelpt#Kidspower
"Eén op de vijf kinderen is chronisch ziek"
Zonder geld, geen onderzoek
Een belangrijke stap naar de juiste vorm van behandeling is onderzoek naar de hulpvragen van deze groep en onderzoek naar methoden om deze groep kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Om dit onderzoek te realiseren is geld nodig.

Missie
De missie van Stichting HeimHelpt is om kinderen die chronisch of ongeneeslijk ziek zijn te kunnen voorzien van de beste behandeling op maat.
Visie
De visie van Stichting HeimHelpt is dat dat alleen door het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan cliënten zorg de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt in de juiste behandeling voor kinderen die langdurig of ongeneeslijk ziek zijn. Stichting HeimHelpt wil een belangrijke partner zijn in de multidisciplinaire zorgketen.

Onderzoekers
Een groep wetenschappelijk onderzoekers en kindertherapeuten onder leiding van drs. Peer van der Helm en Irene Heim voeren het onderzoek uit. Alle onderzoekers hebben affiniteit met deze doelgroep en zetten zich in om de psychische zorg van deze groep kinderen te verbeteren.
Fondsenwerving
Voor het overgrote deel van onze inkomsten voor wetenschappelijk onderzoek is Stichting HeimHelpt afhankelijk van gelden door derden. De donaties van bedrijven, grote fondsen en particulieren die de Stichting financieel ondersteunen zijn van essentieel belang om op grote schaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen en flexibel in te kunnen spelen op het aan verandering onderhevige onderzoeksveld.

ANBI-status en beheer van het vermogen van Stichting HeimHelpt
Omdat het in de toekomst kan gebeuren dat mensen willen doneren aan Stichting HeimHelpt, bijvoorbeeld via een notariële akte of nalatenschap, is het van belang dat we zelf ook een ANBI-status verkrijgen. Ook aangezien de Stichting het algemeen nut beoogt en donateurs veel waarde hechten aan deze status. Op die manier hoeft de Stichting geen belasting af te dragen over ontvangen schenkingen en komen de giften, volgens wens van de donateur, geheel ten goede aan onderzoek.
Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting HeimHelpt. Deze constructie voorkomt vermenging met andere geldstromen van Praktijk Irene Heim; donaties gaan alleen en rechtstreeks naar Stichting HeimHelpt en daarmee naar het onderzoek.

Het bestuur van Stichting HeimHelpt bestaat uit:
Yvonne Cruijsen (voorzitter)
Justine Olgers (secretaris)
Gulsum Bagseven (penningmeester)
DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: 085-4000456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Alkmaar of Beverwijk)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur